בעת רכישת כרטיסים ולבחירת מקומות באירועים, אנו ממליצים להשתמש לרוחב המכשיר הנייד

הכרטיסים לא כובדו בכניסה לאירוע

אם קיבלת את הכרטיסים לא לאירוע שהזמנת או לא במיקום שהזמנת או שהכרטיסים בכניסה לאירוע לא כובדו ע"י נציגי ההפקה, עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות של טיקאייר וזאת לא יאוחר מ- 14 ימים מעת קבלת הכרטיסים. מעבר לזמן זה אנחנו לא נוכל לטפל במקרה שלך והוא לא יכוסה באמצעות מדניות האחריות שלנו. באם נתקלת בסירוב כניסה לאירוע, עליך ליצור קשר עם מחלקת שרות הלקוחות של טיקאייר וזאת לא יאוחר מ-24 שעות ממועד האירוע. במקרים מסוימים ייתכן ויהיה עליך למלא טופס בקשה ודיווח המפרטת את המקרה שלך ויהיה צורך בהוכחות על מנת לאשר את הזיכוי. יש למלא ולהגיש את הטפסים לטיקאייר וזאת לא יאוחר מ-4 ימים ממועד קבלת הטפסים, על מנת לטפל בבקשת הזיכוי. טיקאייר שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישה למערכות שלנו בגין הגשת בקשת זיכוי כוזבת.

להגשת בקשה יש להקיש על הקישור כאן

אנו משתמשים בעוגיות באתר שלנו. חלקם חיוניים, בעוד שאחרים עוזרים לנו לשפר את האתר ואת החוויה שלך.