על מנת לבצע צ'ק אין online לטיסה יש להצטייד בדרכון. טרם נסיעתכם יש לוודא שהאשרות שבידכם מתאימות למסלול הנסיעה שבחרתם.
בסוף התהליך יוצג לכם כרטיס עלייה למטוס (Boarding Pass) על מנת לקצר את זמן ההמתנה בשדה ולייעל את התהליך, מומלץ להגיע איתו לשדה התעופה.
במידה ולא הזמנת מושב טרם תהליך הצ'ק אין online, יוקצה לך מושב על בסיס מקום פנוי.

 

בחירת חברת התעופה

יש לבחור את חברת התעופה מהרשימה, ולאחריה תועברו ישירות לאתר של חברת התעופה.
במידה ונתקלת בקושי במעמד הצ'ק אין, עליך לפנות לתמיכה של חברת התעופה או לשרות הלקוחות.