דרכון

באחריות הלקוח להצטייד בדרכון תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות וכן לציין בפני חברת TIKAIR אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לדרכון שברשות הנוסע ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכיוצ”ב הינן באחריות הנוסע בלבד, והוא מצהיר בזאת כי ברשותו דרכון בתוקף למשך שישה (6) חודשים לכל הפחות. דרכון תקף ייחשב רק כזה שבו לפחות שני דפים ריקים ועל אחריות הלקוח לוודא זאת בטרם ההזמנה ו/או מועד הנסיעה.

באחריות הלקוחות לבדוק את פרטי האיות המדויק ולוודא שהאיות זהה לאיות בדרכונם לפני החתימה על טופס ההזמנה. מובהר כי בגין שינוי שם או עדכון איות יישא הלקוח בתשלום דמי ביטול או תשלום שינוי, לפי חוקי הספק. למען הסר ספק יובהר כי כל הוראה ההסכם זה ביחס ללקוח תקפה ותחול גם על כל נוסע הכלול בעסקה.


מידע כללי

חברת TIKAIR מבקשת להפנות את תשומת לבכם למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנת הנופש והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה התנאים הכללים והאחריות. בכל מקרה של חילוקי דעות יחייבו תנאים אלה ולא תישמע טענה כי הנוסע לא קרא ו/או לא הופנה לתנאים אלו. התנאים שלהלן יחולו על הנוסע הלקוח אחד ממוצרי TIKAIR.

חברת TIKAIR משמשת כמתווכת בין ספקי שירותים שונים לבין הנוסע, ועל כן, קשורה TIKAIR בין השאר, גם לתנאים הכללים של ספקי השירותים השונים וניתן לעיין בהם על-פי דרישה במשרדי החברה. מודגש, כי השירותים שנמסרו ללקוח מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם. כל המידע אותו מוסרת TIKAIR שאוב מתוך פרסומי הספקים ואין החברה אחראית לדיוקם המוחלט.

בחתימתו על הסכם זה הלקוח מאשר כי קרא והבין את תנאי העסקה והוא יהיה מנוע מלטעון כל טענה בדבר אי ידיעת תנאי העסקה וכיוצ”ב בדיעבד לאחר חתימת הסכם זה.

בכפוף לתנאי העסקה והתקשרות הצדדים  TIKAIR מזמינה עבורכם שירותים המסופקים על ידי סיטונאי תיירות, לרבות המלון, חברות התעופה, ספקי כרטיסי כניסה לאירועים ואטרקציות, וחברות ההשכרה ושירותי חנייה (להלן: “הספק/ים”) בכפוף לזמינותם ובהתאם למידע הנמסר מהספק. כל השירותים המוזמנים הם בגדר בקשה בלבד, עד לקבלת אישור מחברתנו. כמו כן, האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על הספק בלבד.

בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או למוביל אווירי ו/או לספקי הכרטיסים ו/או להשכרת רכב ו/או לשירותי חניה מועברות על ידי חברתנו לספק הרלוונטי, בכל מקרה של תקלה ו/או אי-התאמה יש לפנות מיידית, במישרין או בעזרתנו, לספק המתאים. באחריות הלקוח ו/או הנוסע לבדוק את התאמת השוברים והאישורים, לרבות תאריכי ושעות טיסה, תאריכי האירוע, סוג הכרטיסים לאירוע, איות שמות הנוסעים, מספר הנוסעים והתאמת סיווג החדר וסוג המלון להזמנתו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור:


הטיסות

הטיסות עשויות להיות טיסות שכר, לואוקוסט (חסך) או סדירות ולפיכך פרטיהן אינם סופיים ועשויים להשתנות, לרבות מבחינת מועדיהן, מסלולן ופרטי ספק התעופה וכן חברת התעופה ומספרי הטיסה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים הנה, על-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או הספק בלבד.

טיקאייר אינה מעודכנת בזמן אמת לגבי שינויי לוח זמנים של כל טיסה ועל כן על הלקוח לוודא את שעות הטיסות המדויקות 24 שעות לפני מועד הטיסה. טיסות מעבר (קונקשן) מכורטסות באישור חברת התעופה על פי כללי עצירת הביניים של נמל התעופה. במקרה של החמצת טיסת המשך כתוצאה מעיכוב ו/או איחור ו/או שינוי לוח זמנים לא תישא TIKAIR בכל אחריות. מובהר בזאת כי על חברת התעופה מוטלת האחריות לפתרון מצב זה בהתאם לשיקול דעתה.

תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים המצורפים לו והם המחייבים את הספק. יחד עם זאת, במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה ע”י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים) יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה ו/או כל דרישה דיאטטית אחרת הינן בגדר בקשה בלבד וחברת TIKAIR אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאי-סיפוקה של ההזמנה. למען הגילוי הנאות, חלק מחברות התעופה אינן מספקות ארוחה במהלך הטיסה ו/או מספקות ארוחה ומשקאות בתשלום בלבד. חלק מחברות התעופה דורשות רישום מוקדם לטיסה (צ’ק אין אלקטרוני) וגובות תשלום על רישום בנמל התעופה. הלקוח ו/או הנוסעים מתבקשים לבצע את הרישום לטיסה אם ברצונם להימנע מתשלומים נוספים בנמל התעופה. חלק מחברות התעופה גובות תשלום נוסף על מזוודות הנשלחות לבטן המטוס ו/או על משקל עודף בכבודה הנשלחת או בכבודת היד ו/או על מידות גדולות של כבודה. באחריות הלקוח ו/או הנוסעים להתעדכן מראש, עם חברת התעופה או עם TIKAIR על עלויות ותנאים אלה. הושבה בטיסות נעשית על ידי חברת התעופה ובאחריותה בלבד, לעיתים תמורת תשלום נוסף וכל זאת ללא התייעצות עם TIKAIR ו/או הנוסעים.

בקשה מצד הלקוח לשינויי טיסה ו/או ביטולה ו/או שינויי שמות תחויב בתשלום עפ”י תנאי הספק.

תינוקות עד גיל שנתיים אינם זכאים למושב בטיסה, אלא יושבים על הוריהם או מלוויהם בטיסה. קיימת אפשרות בטיסות סדירות להזמין עריסה על בסיס מקום פנוי בלבד. TIKAIR איננה מתחייבת כי תינוקות ישבו בעריסה בטיסות.


המלונות

פרטי המלון המבוקש הם בגדר בקשה בלבד ו TIKAIR אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל עליהם אישורו הסופי של הספק. האחריות על השיבוץ במלון לרבות קומת החדר ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת מיזוג האוויר, הנה על המלון ו/או הספק בלבד. מתקני המלון פעילים על פי שיקולי המלון בלבד בהתאם לעונת התיירות. בחלק מבתי המלון נדרשות תוספות בגין שירותים שמציע המלון לרבות ארוחות, משקאות, מיני בר, חדר כושר, שירותי ספא, ספורט ימי וכו’, החרגה זו מתייחסת גם להזמנות על בסיס ‘הכל כלול’. לידיעתך, במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה – בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, לעיתים המיטה הנוספת הינה ספה נפתחת ו/או מיטה מתקפלת. בחלק מהיעדים באירופה נגבה מס עירוני לחדר/לאדם. תשלום זה יגבה מהלקוח במלואו ובאופן ישיר על ידי המלון ביעד ואינו באחריותה או שליטתה של TIKAIR.

לידיעתך, במקרה של רישום יתר, לספק הזכות להעברה למלון חלופי ברמה דומה, או גבוהה יותר בתוספת תשלום. דירוג המלונות כפי שנמסר לך, הינו בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ואין להשוות דרגות בין המדינות השונות. כל הפרטים באשר למתקני בית המלון, המפורסמים על ידי חברת TIKAIR, לקוחים מפרסומי בתי המלון וחברת TIKAIR אינה נושאת בכל אחריות, במידה וחלק מהשירותים המוצעים על ידי המלון, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום עבור “אקסטרות” בארוחות שבית המלון מציע ללקוחותיו, ואין הדבר בידיעתה ו/או נתון לשליטתה של החברה. שעת הכניסה לחדרים היא על-פי רוב בשעה 16:00 והפינוי הוא עד השעה 11:00, בלא תלות בשעות הטיסה. במידה וכתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במלון המוזמן, לא תישא החברה בהפסד/תוספת תשלום ששולם על ידי הנוסע. כמו כן, במידה וכתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא תישא TIKAIR בעלות הפסד הארוחות. “רישום יתר”, הן לעניין טיסה והן לעניין בתי המלון משמעותו, שהמלון או הטיסה בתפוסה מלאה ואין חדר פנוי/מקום פנוי בטיסה למרות הזמנתכם.


השכרת רכב

באחריות הלקוח לעדכן את  TIKAIR אם גילו או גילו של מי מהנוסעים הצפוי לנהוג ברכב, הינו נמוך מ-25 שנים. כמו כן, על הלקוח ו/או הנוסע (הרשום בשובר השכרת הרכב) להצטייד בכרטיס אשראי בינ”ל, על-שמו, וברישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון בינ”ל, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. שירותי חניה: חברת TIKAIR אינה אחראית לנזק ו/או אבדן שיגרמו לרכבים או לרכוש הנמצא בהם וכן לא תישא בתשלום או כל הוצאה הנובעת ו/או הקשורה למתן שירותי חניה על ידי הספק. בכלל זה אין החברה אחראית ולא תישא בתשלומים בגין שעות חניה נוספות גם אם שעות נוספות אלה לא נגרמו בשל מעשיו או מחדליו של הנוסע/הלקוח לרבות בגין עיכובים/ביטולים של טיסות. יום שכירות רכב הינו 24 שעות, שעות נוספות מעבר יחויבו ביום שכירות נוסף על פי תעריף הספק המקומי.


כרטיסי האירוע

כרטיסי האירוע יתקבלו בארץ או ביעד הנסיעה עד יום האירוע (כולל). הכרטיסים יכולים להיות כרטיסי נייר, כרטיסי מנוי מפלסטיק או כרטיסים אלקטרוניים. במקרים מסוימים, ועפ”י החלטות ההפקה או מארגני האירוע, מודפסים הכרטיסים ומופצים בסמוך למועד האירוע ולכן לא ניתן לספקם בארץ, והם יסופקו במשרד הכרטיסים המקומי ביעד, באמצעות שליח לבית המלון או כתובת השהייה של הנוסע בחו”ל, או בנקודת מפגש בעיר האירוע או בקופות אולם ההופעה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של ספק הכרטיסים.

יש לציין כי שוק הכרטיסים בחו”ל הינו שוק דינמי ובו ניתנת עדיפות מראש לקהל המקומי ו/או בעלי מנוי מקומיים. לפיכך מרבית האירועים המבוקשים מוגדרים כ”סולד אאוט” מראש. מכאן שמחירי הכרטיסים שנותרו לשיווק על ידי ספקי הכרטיסים לקהל הזר, על פי רוב, גבוהים משמעותית מהמחיר הנקוב ועליו מתווספות גם עלויות שילוח, ביטוחים ועמלות סוכנים מקומיים. בעצם ביצוע ההזמנה מאשר ומסכים הלקוח להבדלים הקיימים בין מחיר הכרטיס כפי שנמסר לו ע”י “TIKAIR” לזה הנקוב על גבי הכרטיס.

יובהר כי TIKAIR עושה את מירב המאמצים להבטיח עבור לקוחותיה את הכרטיסים במחירים התחרותיים ביותר ומהספקים האיכותיים ביותר ולהבטיח כרטיסים ללקוחותיה, ככל הניתן, במקומות הטובים ביותר האפשריים, גם במופעים המבוקשים ביותר.

משלוח הכרטיסים לכתובת בארץ או בחו”ל נעשה על ידי דואר רשום ו/או שליח ומותנה על ידי קבלת הכרטיסים על ידי הלקוח או בא כוחם. TIKAIR לא תישא באחריות לכרטיסים שיש בגינם אישור מסירה בכתובת המסופקת ו/או נתקבלו במשרד הדואר המשויך לכתובת זו ואבדו/נגנבו/לא אותרו/לא נאספו מכל סיבה שהיא לאחר מכן. משלוחים לדירות או לכתובות פרטיות בחו”ל מותנות בחתימה לאישור המשלוח ובאחריות הלקוח לספקה בעצמו או על ידי מיופה כוחו. חשוב לציין כי תאריך או שעה מדויקת של המשלוח אינם יכולים להיות מובטחים ובאחריות הלקוח להיערך לכך בהתאם.

במקרה של ביטול ו/או דחיית האירוע, כאשר נרכשו כרטיסים בלבד ו/או חבילות שאינן כוללות טיסות היוצאות מישראל ו/או בחבילות שכוללות טיסה מישראל ואולם הודעת הביטול ו/או הדחיה ניתנה לאחר יציאת הטיסה מישראל יתקבל זיכוי על הערך הנקוב בכרטיס או כרטיס חלופי לאירוע שנקבע מחדש. למען הסר ספק, מדיניות ההחזרים והביטולים במקרים אלה נקבעת בלעדית על ידי ספקי הכרטיסים המקומיים, ללא זיקה או קשר להודעות שניתנו על ידי הפקת האירוע, והודעות אלה אינן מחייבות את הצדדים בכל אופן. יש לציין כי אין כל קשר בין הערך הנקוב והמחיר בפועל ששולם עבור הכרטיס, בין אם הוא נרכש במסגרת חבילה או ככרטיס בלבד. הערך הנקוב עשוי להיות גבוה בסדר גודל או נמוך בסדר גודל ממחיר הכרטיס ששולם. כמו כן, המחירים הניתנים או מוצגים עבור כרטיסים בלבד אינם בהכרח מחירי הכרטיסים הנכללים בחבילה ואינם מייצגים את מחיר הכרטיס המגולם בחבילה.

 

TIKAIR עושה כל מאמץ להתעדכן במועדי ושעות האירועים שעשויים להשתנות מפעם לפעם. באחריות הלקוח ו/או הנוסע לוודא מועד קיום האירוע כמתוכנן. מכירת הכרטיסים, שירותי התיירות והשירותים הלווים להם נעשית כל עוד מתוכנן האירוע להתקיים כמתוכנן. לא תתקבלנה טענות מצד הנוסע ו/או הלקוח בדבר שינוי שבאחריות ההפקה ו/או מארגני האירוע.


מקומות ישיבה

אלא אם צוין אחרת, באירועים בהם מסופקים כרטיסי ישיבה מובטחת ישיבה בזוגות ואולם יובהר כי ישיבה בזוגות נחשבת במדינות אירופה גם כישיבה אחד אחרי השני ו/או באלכסון ו/או באותה השורה ב”מרחק נגיעה” (הפרדה של מושב אחד או שניים בלבד). מעבר לזה – בגדר בקשה בלבד. יחד עם זאת, עקב החלטות חריגות של ההפקות ו/או מארגני האירועים ו/או מועדוני הספורט, עשויים כרטיסים להתקבל גם בבודדים ו/או בנפרד ול TIKAIR אין כל אחריות בדבר ההושבה.


תנאי העסקה והשרות המלאים

יש לעיין בתנאי השרות והעסקה המלאים בקישור כאן 
על מנת לעיין בתנאי השימוש יש להתקין את אפליקציית ADOBE READER